Mindfulness (Neural Træning)

Har du generende symptomer som fx stress, angst, depression, søvnbesvær, flashbacks, hjertebank, svimmelhed, socialfobi, usikkerheder o.l.? 
Se mit onlinekursus – enten i stedet for eller ved siden af et personligt forløb.


Hvad er mindfulness?

Med mindfulness træner man sin opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse. Man kan kun lære det gennem daglig praksis, for der er kontakt afregning, dvs. at træner man, hoster man belønningen hurtigt i form af øget trivsel, men pjækker man, må man se ens resultater forringes.

Mindfulness giver øget accept af en selv og ens egne tanker, følelser og oplevelser. Man opdager, at ens tanker er ens redskaber, som man selv er herre over. Det er en fantastisk opdagelse for fx mennesker med stress og angst, der oplever, at tankerne (redskaberne) har taget over og styrer en. Med mindfulness kan de opleve selv, hvad det vil sige i stedet for blot at få det forklaret intellektuelt. Denne opdagelse giver øget tillid til, at det bliver muligt at komme over stress og angst, hvilket er det sværreste for mange. Tanker er blot tanker og ikke virkeligheden, de har ikke nogen magt, når de bliver placeret på rette hylde, netop som vores redskab.

Mindfulness har rødder i buddhistisk vipassana meditation, men er i dag udbredt i Vesten ikke mindst til behandling af stress. Man lærer at se på alt, som det er uden at domme, vurdere eller analysere det. I stedet øger man sin medfølelse, og venlighed og man får en undersøgende nysgerrighed på alle vore psykiske tilstande.

Når man er opmærksom på en bevidst måde lige nu, uden at dømme udvikler man en bevidsthed, forståelse og accept af den virkelighed, der er. Vi opdager, at livet kun består af øjeblikke.

Jeg har praktiseret mindfulnessbaseret meditation i 13 år, og har i min terapeutiske praksis erfaret, at helbredelsen fremmes, når klientens accept og tillid øges. Derfor er mindfulness et af de selvhjælpsredskaber, som jeg benytter mig af. Det kan desuden ses i hjernen, når en person mediterer, da hjernecellernes tæthed og forbindelser øges markant bl.a. i frontallapperne og i hjernestammen. Det forbindes med øget koncentration og evne til at regulere sig selv emotionelt.