Særlig Sensitivitet

Bliver du ofte overvældet af både dine dybe refleksioner og indtrykkene omkring dig, så du kommer ud af balance og må restituere? Betror folk sig tit til dig pga. din udprægede indlevelsesevne? Har du en høj retfærdighedssans? Så kan det være, at du er særligt sensitiv. De fleste har brug for at vide, at man godt kan have et rigtigt godt liv som særligt sensitiv. Det kræver, at man lærer sig selv at kende som sensitiv, så man kan forebygge og afhjælpe med gode strategier. Det kræver også, at man fjerner eventuelle traumer og uhensigtsmæssige overbevisninger, der modarbejder én. Det kan jeg hjælpe dig med, da jeg har meget erfaring både som psykolog og som sensitiv.

Har du brug for hjælp til at trives optimalt som særlig sensitiv?

Med mine skræddersyede forløb kan jeg fremme denne proces, så du kan trives optimalt som sensitiv. Sensitive med hensigtsmæssige indre og ydre betingelser trives endda bedre end ikke sensitive, dvs. end 80-85% af samfundet. Så det er en god investering i dig selv og i din trivsel.

Hvad kan der gøres?

Et forløb hos mig for sensitive indebærer psykologisk og praktisk viden om særlig sensitivitet. Det er vigtigt, at det bliver gjort på en måde, så det bliver bundet op omkring dit eget liv og dine tidligere oplevelser, som måske kræver behandling. Til formålet har jeg udviklet kliniske hypnosebehandlinger, som er designet specifikt til den særlige sensitive hjerne. Disse hypnoser bliver desuden tilpasset den enkelte, så de bliver skræddersyede og mest effektfulde. Jeg undersøger fx, om der behov for en om-programmering af uhensigtsmæssige overbevisninger omkring sig selv eller sin omverden, og/eller om der er behov for at få hjernen til at ændre sig funktionsmæssigt eller strukturelt, så det bliver nemmere at være sig selv. Tit er det nødvendigt med et redskab som neuraltræning, før man oplever, at der kommer ro på hos den sensitive i en ikke sensitiv verden. Nogle vælger at starte op med min workshop med neuraltræning, som jeg afholder ca. en gang om måneden. Du er velkommen til at skrive og høre, hvornår jeg afholder den næste workshop, som kan være enten online eller med fysisk fremmøde, når corona situationen tillader det.

Hvad er særlig sensivitet?

Elaine Aron, som er pioner inden for særlig sensitivitet, er en amerikansk psykolog og forsker. Hun understreger, at særlig sensitivitet ikke er en fejl, skavank eller diagnose. Tværtimod! Det er et helt normalt personlighedstræk, som både kan give fordele og ulemper alt afhængigt af kontekst. Er der fx brug for en psykolog eller en god ven, vil det tit hjælpe at have den sensitive indlevelses evne.

Elaine har i sin forskning konkluderet, at det særligt sensitive træk er lige fordelt på køn og går i arv. Når man lærer om sensitivitet kan man typisk pludseligt se, at der er en eller flere i ens nære familie, som også er særligt sensitive.

Som særligt sensitiv føler du stærkere, mere i dybden og mere nuanceret end 80-85% procent af befolkningen, og det gælder heldigvis både det svære og det rare. Begge dele kan overvælde dig, så du kommer ud af balance. Dette forhold med 80-85% gælder også andre dyr og insekter. Ja, selv blandt bananfluer findes de særligt sensitive, som sørger for at gøre de andre opmærksomme på mad, før de selv tager for sig. Man har endda fundet det gen, der afgør, om vi er særligt sensitive. Når man scanner hjerner, kan man se, at de særligt sensitive opfører sig anderledes.

Hvorfor er der særligt sensitive?

Som Elaine Aron siger, så kan det ikke lade sig gøre, at en fejl på 15-20% får lov at gå igennem blandt alle levende væsner, når man tænker på evolutionsteorien. Det giver mening, at vi skal være forskellige for overlevelse. Hvis man forstiller sig, at vi levede i naturen, så var der større sandsynlighed for overlevelse, hvis nogle var sensitive på lys, synet, dufte eller hørelse, sådan så de kunne advare stammen om potentielle farer. Andre skulle ikke være sensitive, så de havde nemmere ved at jage dyr og stikke en kniv i dem. Det var i hvert fald ikke mig som sensitiv! Det var vigtigt, at nogle skulle være sensitive og fx fornemme, at to af vores gode jægere var ved at blive uvenner, før det nåede så langt. På den måde var der nogen, der kunne gribe ind med en afledningsmaniøver. Det var også vigtigt, at nogen havde trang til at trøste grædende børn, så rovdyr ikke kunne høre, hvor vi var. Og selvfølgelig var det nødvendigt, at der blev nogle mænd tilbage fra jagtture og forsvarede stammen. Sådanne refleksioner gør det mere meningsfyldt at være sensitiv og formålet med alle disse følelser, som tit kan være irriterende at have i et samfund, hvor majoriteten er ikke sensitive.

Særligt sensitivitet og hormonal balance

Mange sensitive oplever tit at komme ud af balance. Det skyldes blandt andet, at når kroppen skal danne mere kortisol, så skal den bruge hormonet progesteron som byggeklodser. Dermed bliver den sensitives progesteron lager reduceret, det vil sige, at man, kort sagt, reducerer sit ”feel good” hormon. Derfor er det meget vigtigt, at man bliver meget bevidst om sine grænser med hensyn til, hvor meget man presser sig selv og udsætter sig for indre og ydre pres.

Hvad kan man selv gøre – 5 gode råd som særlig sensitiv?

Jeg anbefaler tit mine sensitive klienter at læse litteratur om særlig sensitivitet, enten af Elain Aron eller Lise August. Det giver kortere forløb hos mig.
Der er meget, man selv kan gøre for at trives bedre som særlig sensitiv. Her får du 5 gode råd:

 1. Bliv bevidst om og sæt pris på dine sensitive fordele
 2. Prioritet tid til indre ro
 3. Kortlæg dine reaktioner på at være overvældet og vær konstruktiv ift. til dem
 4. Forbered gode strategier for dig
 5. Fortolk din sensitivitet som et positiv personligtræk, så du ikke kun ser på den, når den generer dig

Test om du er særlig sensitiv

Du kan teste dig selv for særlig sensitivitet med denne test. Hvis du kan svare “sandt” til 12 eller flere af spørgsmålene, eller hvis du på enkelte områder oplever, at det passer ekstremt godt på dig, kan du være særligt sensitiv.
Spørgeskemaet kan selvfølgelig ikke stå alene i vurderingen af et personlighedstræk, da ingen selvtest er hele sandheden. Desuden dit eventuelle særligt sensitive træk skal også ses ift. resten af dine træk. Derfor er man ikke ”ens” med alle sensitive.
Denne test er Elaine Arons og jeg citerer hermed ordret fra bogen Særligt sensitive mennesker, Borgens Forlag, 2008.

Er du særligt sensitiv?

 • Jeg synes at være opmærksom på det uhåndgribelige i mine omgivelser
 • Andre menneskers stemninger påvirker mig
 • Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte
 • På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering
 • Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein
 • Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden
 • Jeg har et rigt, sammensat indre liv
 • Jeg bliver ilde til mode af høje lyde
 • Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik
 • Jeg er samvittighedsfuld
 • Jeg bliver let forskrækket
 • Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave meget på kort tid
 • Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne)
 • Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang
 • Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting
 • Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show
 • Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig
 • Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning
 • Forandringer i mit liv ryster op i mig
 • Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker
 • Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer
 • Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort
 • Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert

Hvis du gerne vil høre nærmere om, hvordan jeg lige præcis kan hjælpe dig, så er du meget velkommen til at ringe til mig eller skrive en SMS.