Terapi / Psykoterapi

Hvorfor bruge terapi/psykoterapi?

Når man benytter sig af professionel hjælp fra en psykolog, opnår man bedring/trivsel hurtigere, end hvis man selv skal gøre det alene. Desuden nogle symptomer og oplevelser kan man selv få på plads via fx selviagttagelse, læsning om emnet, tid og omsorg fra omgivelserne. Mens det, andre gange, kun er muligt via professionel assistance. 

Hvorfor bruge en psykolog til psykoterapi?

Kort sagt er en psykoterapeut en person, der udøver psykoterapi. I Danmark er titlen ’psykoterapeut’ ikke beskyttet, men en psykolog bruger videnskabeligt dokumenterede metoder, og bruger oftest løbende supervision/efter uddannelse, samt holder sig orienteret ift. nye forskningsresultater. En autoriseret psykolog giver en ekstra sikkerhed for et kvalitetserfaringsgrundlag, – både i bredte og i dybde.

Hvad er terapi/psykoterapi?

’Psykoterapi’ kommer af græsk og betyder ‘behandling af psyken’. Derfor kan ordet ’terapi’ bruges ved andre behandlinger end behandling af psyken såsom diverse lægelige – eller fysioterapeutiske behandlinger = terapier.

Psykoterapi kan udøves via forskellige metoder, og derfor er begrebet psykoterapi et overbegreb for forskellige metoder, der alle består i, at en behandler i samarbejde med klienten og ved hjælp af psykologiske metoder forsøger at afhjælpe en (eller flere) patientens psykiske problemer. Der eksisterer hundredvis forskellige psykoterapeutiske retninger og traditioner – hver med deres egen betegnelse. Hver især indeholder forskellige undergrene og terapivarianter. Jeg har beskrevet nogle af de metoder, jeg benytter mig af under Metoder.

Psykoterapi kaldes ofte samtalebehandling, når man fx ønsker at adskille det fra psyko-farmakologisk behandling, hvor medicin er det bærende element. Du kan gå hos mig, mens du tager medicin, men det har endnu ikke været nødvendigt at påbegynde medicinsk behandling.
Behandlingen kan både udføres over for enkeltindivider, par eller familier.

Hvad indeholder et terapiforløb?

Behandlingen sker gennem i min klinik via videnskabeligt dokumenterede metoder. Se eventuelt mere under Metoder. Behandlingen vil altid indeholde elementer i form af et samtaleforløb, hvor klienten kommer med indhold via mine spørgsmål. Det er meget forskelligt, hvilke metoder jeg anvender og hvilke jeg anvender mest, da jeg skræddersyr forløbene til den enkelte. Det er desuden meget forskelligt, hvor meget den enkelte ønsker at snakke. Nogle har godt af at snakke meget og andre ikke.

Kort sagt så indeholder et terapiforløb følgende elementer: Undersøgelse, behandling og evaluering.

Nærmest alle de metoder, jeg kan benytte, kan jeg også gøre brug af under klinisk hypnose. Derfor bruger jeg tit hypnose, så man kan bruge flere metoder, når de bliver nødvendigt samtidigt med, at de langsommere hjernebølger hjælper processen på vej.

Hvordan virker terapien og hvordan kan det hjælpe dig?

Der er mange veje til Rom:

Via psykoterapi opnår man indsigt i eget følelsesliv og egne tanke-/ og handlemønstre. Man kan derved forandre problematiske tanke-/handlemåder eller følelser, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, spiseforstyrrelser m.v. Jeg ser oftest en dyberegående forandring i personen, så man bliver symptomfri og derfor bliver det nemmere at være sig selv og nyde livet igen.

Når man identificerer og/eller fjerner årsagerne til symptomerne i dag, bliver man symptomfri. Se mere under PTSD. Man kan sige, at dine symptomer kan skyldes ’psykisk betændelse’, som kan forløses på forskellige måder: Via behandling af oplevelser, via kroppens forløsning eller via symboldramaet, som er indre symboler, der repræsenterer diverse oplevelser og løsningsmuligheder.

Psykoterapi er altid en del af, hvad der sker under klinisk hypnose.

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig

Hvis du gerne vil høre nærmere om, hvordan jeg lige præcis kan hjælpe dig, så er du meget velkommen til at ringe til mig eller skrive en SMS.