Sådan slipper du for dårlig samvittighed, når du holder fri

Af Psykolog Otilia Henriksen, November, 2016 

Dette er den 2. artikel som jeg havde på Jobzonen. Sitet findes desværre ikke mere, men du kan selvfølgelig stadig den her.

Sådan slipper du for dårlig samvittighed, når du holder fri

Går man med dårlig samvittighed alt for længe eller holder man ikke fri, kan det netop gå ud over fx trivslen, koncentrationen og søvnen. Spørgsmålet kræver et svar, der fokuserer på, hvordan man kan håndtere den emotionelle side af jobsøgningsprocessen. Jeg har rigtig gode erfaringer med at støtte mennesker i deres jobsøgningstid bl.a. med de værktøjer, som jeg vil præsentere i denne artikel. Undervejs vil jeg derfor komme med konkrete anvisninger, der bidrager til den gode samvittighed for at opnå øget trivsel i jobsøgningens tid. Til sidst har jeg vedlagt nogle opgaver som eksempler på, hvordan mine anvisninger kan sættes i værk.

Det er selvsagt nemmere og mere effektivt, når man benytter sig af en professionel til at håndtere den emotionelle side af jobsøgningen og den dårlige samvittighed. Vi kan bruge metoder som videnskabeligt dokumenteret klinisk hypnose, og vi har redskaber som fx mindfulness neuraltræning. Men meget kan gøres på egen hånd ved at indføre mine anvisninger i det følgende. 

Den emotionelle side af jobsøgningen

Tilstanden ’dårlig samvittighed’

Det er meget normalt at føle dårlig samvittighed, når man som jobsøgende holder fri, fordi man endnu ikke har fundet jobbet. For at undgå den dårlige samvittighed er det i den henseende vigtigt at gøre sig klart, at der er en kvalitativ forskel mellem det at arbejde og det at søge job. Når man arbejder, er der generelt en naturlig konsekvens af ens anstrengelser. Man belønnes med løn, man får anerkendelse, forfremmelsen og andet. Når man søger job, kan man anstrenge sig alt, hvad man kan, uden at være sikker på, at man opnår belønningen, altså et job. De fleste gør på et tidspunkt, men man ved ikke med sikkerhed, hvornår det sker eller for den sags skyld om det sker.

Mange jobsøgende får dårlig samvittighed, når de holder fri, fordi de oplever, at når de ikke er kommet i mål, så har de ikke arbejdet nok. Jeg vil senere komme ind på, hvordan man alligevel kan opleve at komme i mål med et enkelt og meget virksomt værktøj, der synliggør opnåelse af væsentlige delmål.

Den dårlig samvittigheds konsekvenser

Den dårlige samvittighed kan faktisk ligefrem spænde ben for, at man får jobbet, hvis man ser nøje efter dens konsekvenser, såsom mistrivsel. Mistrivsel er ikke det, der gør os til de mest attraktive kandidater. Som jobsøgende bør man betragte sig selv som en, der søger en kæreste. Job- og kærestesøgning er meget ensartede processer. Hvordan har man størst sandsynlighed for, at det lykkes? Hvordan bliver man mest tiltrækkende? En partner er mest tiltrækkende, når personen er afslappet, holder af sig selv, er i godt humør, har glimt i øjet o.l. Alt det modsatte af, hvad man bliver, når man giver den dårlige samvittighed lov at fylde, eller når man ikke holder fri for at undgå den dårlige samvittighed. Vi skal skinne, blomstre, ose af overskud. Det er de kandidater, man tager først!
Hvis du fokuserer på denne viden, bliver det nemmere at holde den dårlige samvittighed på afstand, når du holder fri fra jobsøgningen. Du er i gang med noget vigtigt, når du holder fri. Du forebygger mistrivsel og sørger for, at du kan virke tiltrækkende. Det kan ses på dig selv og det skinner igennem i dine ansøgninger.

Anvisning 1: Se på din fritid som den jobsøgningsopgave at samle overskud, så du kan virke tiltrækkende, ligesom når man leder efter en kæreste.

Men hvad kan man ellers gøre?

De mentale overbevisninger

De mentale overbevisninger har stor indflydelse på trivslen og den dårlige samvittighed. Hvordan oplever du dig selv i din situation? Ser du dig selv som en uheldig ledig person, eller som en mere heldig person, der fx har mulighed for at dykke ned i, hvad der får dig til at trives? Der er desværre ikke meget fokus på fritid, når man er i job. Ser du processen som lang og uvis, eller stimuleres du af at kigge indad og have dig selv i centrum i et stykke tid? Det er jo dig, det handler om. Er der noget, der er mere spændende, end at kigge på ens allerbedste sider? Er det et projekt eller en barriere at være i din situation? Måske kan du vælge at være spændt på hvilke jobmuligheder eller kolleger, du får.

Brug også dine nærmeste eller en professionel sparringspartner her, både til at udpege dine mentale overbevisninger og til at definere hvordan du evt. kan tænke anderledes til din fordel. Når man vender disse spørgsmål med andre, bliver man ofte mere afklaret og bevidst om, hvordan ens holdninger og tanker kan være for – eller imod én.

Anvisning 2: Arbejd med dine mentale overbevisninger

At forebygge mistrivsel og nyde jobsøgningsprocessen

Det er altafgørende at tage hul på, hvordan man kan håndtere den emotionelle side af jobsøgningen og måske endda nyde jobsøgningsprocessen gennem sjove, spændende og væsentlige aktiviteter. Hvis du endnu ikke kan få dig selv til at tænke i de baner, så kan du fx starte med at overveje, hvornår du ellers får mulighed for at bestemme over egen tid? Tænk også på, hvor kort tid man i virkeligheden er ledig igennem et helt arbejdsliv.

Anvisning 3: Værdsæt din frihed og se din ledighed i lyset af et helt arbejdsliv

Hvordan sørger man så for, at det hele ikke går op i fest og farver?

Jobsøgning og lykkeniveau

Når mennesker bliver ledige, bliver det centralt at finde et job, og derfor bruger en del mennesker rigtig mange timer på det og forsømmer de aktiviteter, som giver dem positiv energi til at præstere. Det skyldes bl.a. en overbevisning om, at man må arbejde med jobsøgningen mindst lige så meget, som da man var i job. Men da man var i arbejde, havde man kollegaerne at sparre med, holde pauser med, der var forskellige slags opgaver at veksle i mellem, møder med forskellige mennesker osv. Det vil sige, at hverdagen var mere afvekslende og social.

De fleste jobsøgende har omvendt en mere:
a) ensartet hverdag, hvor de er mere
b) isoleret socialt og deres
c) frygtsomme tanker tager til, fx omkring ikke at kunne finde et job, hvis man holder fri.

Disse 3 betingelser påvirker lykkeniveauet negativt og dermed trivslen generelt, da betingelserne rammer alle 3 af lykkens komponenter. Her kommer en forklaring på disse komponenter:
Ad a) Gennem veludførte opgaver og en afvekslende hverdag opnås ’tilfredsheden’ den kognitive/tænkende side af lykke.
Ad b) Gennem det sociale opnår man ’glæde’, den emotionelle/følelsesmæssige side af lykke.
Ad c) Den 3. komponent i lykke er ’fravær af negative tanker, følelser og/eller tilstande’. Her er det væsentlig at sørge for at opleve positive tanker, følelser og tilstande.

Anvisning 4: Sørg aktivt for dit lykkeniveau ved at passe på lykkens 3 komponenter.

Et enkelt og meget virksomt redskab mod den dårlige samvittighed

Der er ikke noget at sige til, at det kan være hårdt at være jobsøgende og at man kan blive deprimeret eller stresset, når alle 3 af lykkens komponenter bliver påvirket negativt. Derfor er det vigtigt selv at skabe de rammer, der gør, at man trives følelsesmæssigt samtidigt med, at man får lavet noget, så man ikke går med dårlig samvittighed. Og hvordan gør man så det? I resten af artiklen kommer jeg med nogle bud på mulige anvisninger.

Det er afgørende at opprioritere at finde tid til at lave et skema for, hvornår du vil arbejde med jobsøgnings relaterede opgaver og hvornår du har fri. Tænk også i, at nogle gange kan et par intensive timer skabe større resultater, end en hel dages arbejde med manglende engagement og koncentrationsbesvær.

Det er også væsentligt at veksle mellem opgaver, så prøv at sammensætte et skema, der veksler imellem dem. Skriv opgaverne så konkret som muligt ind i skemaet, fx cv. opdatering, ansøgning til firma X, udarbejde mine 10 succesfulde historier, finde relevante stillingsannoncer, ringe til en bestemt kontakt osv. På den måde får man et klart billede af, hvad man vil nå og hvornår. I takt med at du gennemfører dine opgaver, opnår du god samvittighed, og du undgår trangen til at ville nå det hele på den halve tid. Selvom jobbet endnu ikke er i hus, så viser skemaet, at man får lavet noget væsentligt, også når man ikke sender 20 ansøgninger om ugen. Skemaet bidrager også til en mere varieret hverdag, hvilket fremmer trivselsniveauet ved at påvirke den kognitive side af lykken, som nævnt.

Anvisning 5: Lav et detaljeret og afvekslende ugeskema for både jobsøgning og fritid

Her kommer, hvad der ellers bør indgå i sådan et skema.

Aktiviteter der giver positiv energi

Derefter må du overveje, hvad der giver dig positiv energi. Hvad har du hidtil holdt af at beskæftige dig med? Hvad har du altid ønsket at have tid og overskud til? Hvad kunne du forestille dig vil give dig positiv energi at begynde på? Hvilken livsstil har du en idé om, at du ville holde af? Og hvilke aktiviteter indebærer det?

Det er afgørende at tilføje de energigivende aktiviteter! Jeg kan forklare, hvorfor det er vigtigt med følgende billede. Vi har alle en pose energi, hvor der fx er 100 energibrikker. Generelt bruger man mest energi, når man præsterer, tager valg, arbejder, tænker o.l. Og man opbygger energi på individuel måde. For nogle er det energigivende at være sammen med hele familien og for andre drænende, alt afhængigt af hvor lang tid man er sammen og af diverse træk, såsom intro- og ekstroverthed samt særlig sensitivitet. Det er væsentligt at skaffe sig positiv energi både for at beholde et hensigtsmæssigt trivselsniveau i jobsøgningens periode og for at holde den dårlige samvittighed og fx stress symptomer i skak.

Jobsøgende bliver også stresset. Det kan ikke lade sig gøre konstant at være på med sin jobsøgning uden fritid og ferie og samtidigt forblive energifyldt og i balance. (Som nævnt bliver de kandidater, der stråler taget først.) Menneskets hjerne er ikke bygget til at være i præstationsmode uafbrudt. Tilføj derfor disse energigivende aktiviteter i skemaet og i din hverdag. Og brug gerne dine omgivelser eller en professionel sparringspartner til at blive afklaret omkring, hvad der giver dig positiv energi.

Anvisning 6: Husk at tilføje dine energigivende aktiviteter i skemaet

Her kommer endnu et bud på indholdet til skemaet, så man opnår øget trivsel og undgår dårlig samvittighed, når du holder fri eller laver andet end direkte jobsøgning.

Forstyrrende husholdningsaktiviteter

De praktiske aktiviteter, som bare skal ordnes, bør også indgå i skemaet: Vasketøj, indkøb osv. I hver fald hvornår på dagen de hører til, ellers kan de blive til forstyrrende overspringshandlinger. Det kan give dårligt samvittighed over for din indsats jobsøgningsmæssigt, selvom du får et super smukt hjem!

Anvisning 7: Husk at tilføje dine husholdningsopgaver til skemaet

Omformning af jobsøgningsaktiviteter

Selve jobsøgningsaktiviteterne kan også gøres mere interessante. For eksempel i stedet for at lave din præsentation udelukkende på klassisk vis, kan du vælge at interviewe dine venner, familie og/eller partner omkring, hvad de tror, du laver, hvilke kompetencer de tror, du har og hvilke tre til fem ord, der karakteriserer dig mest. På den måde opnår man flere ting, som bidrager til vores lykkeniveau og til at holde den dårlige samvittighed i skak:

 1. Man sørger for ikke at isolere sig.
 2. Det er underholdende at finde ud af, hvad ens nærmeste ved og synes om en. Ofte kommer der nye vinkler, som man ikke var bevidst om.
 3. Samtidigt med det sociale og det sjove, får man lavet en del jobsøgningsrelateret, hvilket bidrager til den gode samvittighed.

Hvorfor skal det være kedeligt at søge job? Prøv at tænke i, hvordan det kan blive sjovere eller rarere eller nemmere for dig selv samtidigt med, at du får lavet dine ting.

Anvisning 8: Livliggør dine jobsøgningsaktiviteter

Opsummering af gode råd mod den dårlige samvittighed

Det er vigtigt at forstå tilstanden ’dårlig samvittighed’ og dens konsekvenser, så man kan se det logiske i aktivt at vælge andre mere positive typer af tanker. De kandidater, der udstråler positivitet og overskud, får netop jobbet først. Det er derfor bedst givet ud:

 1. At værdsætte din frihed og se din ledighed i lyset af et helt arbejdsliv.
 2. At oparbejde nogle mere positive mentale overbevisninger omkring det at være jobsøgende.
 3. At blive nysgerrig på dig selv og det du har at byde på samt at nyde at beskæftige dig med dig selv.
 4. At sørge for et hensigtsmæssigt lykkeniveau via lykkens 3 komponenter.

Udover at korrigere på dine typer af tanker, kan du lave et detaljeret og afvekslende ugeskema for jobsøgnings – og fritidsaktiviteter. Det gør, at man kan se, hvor mange delmål, man når i løbet af ugen, selvom man ikke har sendt 20 ansøgninger. Husk at tilføje dine husholdningsopgaver til skemaet, så de ikke bliver overspringshandlinger. Tilføj også dine energigivende aktiviteter i skemaet, så du kan oparbejde positiv energi. Sidst men ikke mindst er det meget virksomt for de flestes trivsel og den gode samvittighed at livliggøre jobsøgningsaktiviteterne. Det kan fx gøres ved at interviewe ens omgangskreds omkring sig selv og dine mest kendetegnende nøgleord.

Listen med ideer til, hvordan man kan bibeholde den gode samvittighed som jobsøgende, mens man holder fri, er uudtømmende. Det skyldes, at det er individuelt, hvad der giver os positiv energi og trivsel. Overskriften er at nyde jobsøgningsprocessen gennem underholdende og væsentlige aktiviteter gerne sammen med din omgangskreds og/eller med en professionel ekspert. Når man holder fri og ferie, bør man huske, at man faktisk i gang med noget meget vigtigt. Man samler overskud, så man bliver en af de første kandidater, der bliver udtaget. Mennesker med overskud virker mere tiltrækkende, ligesom potentielle kærester gør. De kandidater, der oser mest af overskud, får jobbet først.

Her til sidst har jeg vedlagt nogle af de opgaver, som jeg giver til de jobsøgende, der bruger mig som deres professionelle sparringspartner, fx i outplacement forløb. Formålet med opgaverne er at komme hurtigt i gang med et ugeskema, så man får god samvittighed og bedre trivsel.

Jeg håber, at mine anvisninger kan bidrage til din gode samvittighed og trivsel i jobsøgningens tid.

Held og lykke med det!

Opgaver til at holde fri med god samvittighed

Opgave 1

Du kan gennemføre opgaven med en anden jobsøgende eller en du kender. I kan vælge, at det kun omhandler dig, hvis det giver mest mening for jer.

Interview hinanden omkring:

 • Hvad giver dig positiv energi? Hvad kan hindre dig i at opnå det?
 • Hvilken plan kan du have klar, hvis noget står i vejen for din trivsel og gode samvittighed?
 • Forstil dig, at din plan ikke gik og du har dårlig samvittighed og mistrives. Hvad kan du gøre?

Opgave 2

Du kan gennemføre opgaven med en anden jobsøgende eller en du kender. I kan vælge, at det kun omhandler dig, hvis det er bedre for jer.

Udfyld ugeskemaet og spørg så hinanden følgende:

 • Er der aktiviteter, som du har villet gennemføre i et stykke tid?
 • Hvorfor er de så vigtige?
 • Er der noget, der kan stå i vejen for, at du kan udføre dem? Hvordan kan du fjerne de barrierer?
 • Er der nogle aktiviteter, som din familie og venner vil sige, at du ville have godt af?
 • Hvorfor vil de sige det?
 • Kan du bruge den information til egen vinding?

Hør hvordan jeg kan hjælpe dig

Hvis du gerne vil høre nærmere om, hvordan jeg lige præcis kan hjælpe dig, så er du meget velkommen til at ringe til mig eller skrive en SMS.