EMI – en psykologisk neuroterapeutisk metode

Har du generende symptomer som fx stress, angst, depression, søvnbesvær, flashbacks, hjertebank, svimmelhed, socialfobi, usikkerheder o.l.? 
Se mit onlinekursus – enten i stedet for eller ved siden af et personligt forløb.


Hvad er EMI-metoden?

EMI forkortelsen står for Eye Movement Integration. Det er en videnskabeligt dokumenterede metode til behandling af traumer og generende tanker. Jeg er uddannet i EMI på det højeste, man kan opnå. På det niveau er vi kun fire, der er uddannet i landet.

EMI er en neuroterapeutisk metode, som er yderst effektiv. Via guidede øjenbevægelser aktiveres de forskellige dele i hjernen, blandt andet den instinktive del af hjernen. Det er dér, at meget ikke-kognitive data fra den traumeudløsende begivenhed er blevet lagret. Klienten henter de forskellige fragmenter fra begivenheden gennem alle sanser, mens den tænkende del af hjernen, kortex er aktiveret. Metoden giver mulighed for at arbejde med forskellige former for data multisensorisk, kognitivt og emotionelt, hvor alle sanser, tanker og følelser kommer i spil. Nye fortolkninger dukker op og puzlespillet bliver hel. Det giver forløsning af den traumatiske energi, der havde skabt de generende psykiske symptomer. Hjernen reparerer sig selv for den oplevelse med efterfølgende symptomforløsning og positive ændringer til øget trivsel.

Det er hjernens egne mekanismer til at reparere sig selv, som sættes i gang via EMI. Det svarer til den måde hvorpå hjernen fungerer, når den sørger for at reparere sig selv efter voldsomme begivenheder, der ikke efterlader traumesymptomer. Kroppen reparerer også selv huller i huden, medmindre noget går galt som betændelse f.eks. Mere mystisk er det ikke.

Det er vigtigt at understrege, at EMI ikke er EMDR. Der er nogle elementer fra EMDR og mere til. Hastigheden af øjenbevægelser er meget langsommere i EMI og de guidede bevægelser dækker synsfeltet helt i EMI. EMI er desuden meget mere effektivt. Selvom den tager traumer hurtigt, så sker det langsomt, meget langsomt over en 2,5-3,5 timer.

Hvem kan få EMI?

Mennesker, der ikke er alkoholiserede, på stoffer, på vej ind eller ud af psykofarmaka medicinering. I de tilfælde kan man modtage EMI til ressourceaktivering efter 3 dags afholdelse, og efter 3 uger kan man modtage EMI til behandling af traumer og forstyrrende tanker.

Vil du læse mere om EMI, kan du gøre det her.