Klinisk Hypnose

Har du generende symptomer som fx stress, angst, depression, søvnbesvær, flashbacks, hjertebank, svimmelhed, socialfobi, usikkerheder o.l.? 
Se mit onlinekursus – enten i stedet for eller ved siden af et personligt forløb.


Hvad er klinisk hypnose og hvad er ikke klinisk hypnose?

Der er ikke noget hokus pokus ved klinisk hypnose.

Klinisk hypnose er terapeutisk behandling, mens klienten er i en tilstand af intens fokuseret opmærksomhed, altså i hypnose eller hypnotisk trancetilstand. I denne tilstand fokuseres opmærksomheden på kun én ting til forskel fra den normale bevidste tilstand, hvor mange forskellige stimuli og sansninger opleves og bearbejdes næsten samtidigt. Endvidere træder omgivelserne i baggrunden og bliver mindre væsentlige. Alle har oplevet det fænomen under ganske almindelige dagligdags omstændigheder, som fx når man falder i staver, dagdrømmer, koncentrerer sig, løber, kører bil o.l. Sammenlignes denne kendte tilstand med den såkaldte scene hypnose, hvor en person pludselig er overbevidst over at være fx en kylling, så er det indlysende, at klinisk – og scenehypnose ikke noget med hinanden at gøre.

Hvem kan hypnotiseres?

Næsten alle mennesker kan hypnotiseres, selvom det er forskelligt, hvor påvirkelige, vi er. Det vigtigste for at kunne komme i hypnotisk trancetilstand er at give terapeuten lov til at føre én i trance og ’at føle og opleve’ frem for at tænke. Det er også væsentligt at lave en grundig undersøgelse og at tale sammen hver gang, inden klienten skal i hypnose, ikke mindst med det formål at minimere modstand.

Hvorfor bruge klinisk hypnose som terapeutisk metode?

Terapi i hypnotisk trancetilstand er hurtigt virksomt, blandt andet fordi klienten får lettere adgang til problemets årsager. Mange klienter bliver overraskede over, at symptomerne som oftest skyldes noget helt andet, end de troede før hypnosen. Når man arbejder med de rigtige årsager fra starten af, opnår man selvsagt hurtigere bedring. Det er vigtigt at understrege, at blot det at afdække årsagerne ikke nødvendigvist er tilstrækkeligt til at opnå bedring. Terapeuten skal derfor kunne mere end at føre klienter i trance, da man skal vide, hvad der skal gøres, når årsagerne afsløres.

Klinisk hypnose og fri vilje

Der er ikke nogen, der kan tvinges i hypnotisk trancetilstand, hvis man ikke vil og hellere ikke til at tage imod forslag, der stritter mod egen vilje. Men hvis klienten selv ønsker det, kan en terapeut guide den pågældende i hypnose, og på det niveau er det man oplever lige så virkeligt, som når man dagdrømmer. Derfor hvis klienten ønsker det, kan han/hun komme til at føle på anden vis omkring eksempelvis en vane eller oplevelse.

Da tillid til terapeuten er altafgørende for at kunne komme i hypnosetilstand og kunne tage imod positive forslag i hypnosebehandling, giver jeg 15 minutters gratis for-samtale i forbindelse med den 1. konsultation. Uden tillid vil behandlingens effekt være utilfredsstillende for begge parter.