Mindfulness Neuraltræning

Har du generende symptomer som fx stress, angst, depression, søvnbesvær, flashbacks, hjertebank, svimmelhed, socialfobi, usikkerheder o.l.? 
Se mit onlinekursus – enten i stedet for eller ved siden af et personligt forløb.


Hvad er neuraltræning?

Med neuraltræning øver man sin opmærksomhed, nærvær og tilstedeværelse. Man kan kun lære det gennem daglig praksis, for der er kontant afregning, dvs. at træner man, høster man belønningen hurtigt i form af øget trivsel, men pjækker man, må man se ens resultater forringes.

Neuraltræning giver øget accept af en selv og ens egne tanker, følelser og oplevelser. Man opdager, at ens tanker er ens redskaber, som man selv er herre over. Det er en fantastisk opdagelse for mennesker med fx stress og angst, eller sensitive mennesker, der oplever, at tankerne (redskaberne) har taget over og styrer en. Med neuraltræning kan de opleve selv, hvad det vil sige i stedet for blot at få det forklaret intellektuelt. Denne opdagelse giver øget tillid til, at det bliver muligt at komme over stress og angst, hvilket er det sværreste for mange. Tanker er blot tanker og ikke virkeligheden, de har ikke nogen magt, når de bliver placeret på rette hylde, netop som vores redskab.

Neuraltræning er bestemte dele af mindfulness, som har rødder i buddhistisk vipassana meditation, men er i dag udbredt i Vesten ikke mindst til behandling af stress. Man lærer at se på alt, som det er uden at domme, vurdere eller analysere det. I stedet øger man sin medfølelse, og venlighed og man får en undersøgende nysgerrighed på alle vores psykiske tilstande.

Når man er opmærksom på en bevidst måde lige nu, uden at dømme udvikler man en bevidsthed, forståelse og accept af den virkelighed, der er. Vi opdager, at livet kun består af øjeblikke.

Jeg har praktiseret neuraltræning i to årtier, og har i min terapeutiske praksis erfaret, at helbredelsen fremmes, når klientens accept og tillid øges. Derfor er neuraltræning et af de selvhjælpsredskaber, som jeg benytter mig mest af, når klienter vil øge deres effekt ved at bruge mindst 10 minutter dagligt på træningen. Det kan desuden ses i hjernen, når en person neuraltræner korrekt, da hjernecellernes tæthed og forbindelser øges markant bl.a. i frontallapperne og i hjernestammen. Det forbindes med øget koncentration og evne til at regulere sig selv emotionelt.