Neuraltræning

- En intensiv psykoedukative workshop


Formål

Workshoppens formål er at udstyre dig med et trivselsforøgende redskab, der forbygger og/eller afhjælper stress, angst, depression, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, forringet selvfølelse samt mistrivsel generelt.

Når man scanner hjerner, der har trænet neuralt på den her måde, kan man se, at gråcellemassen vokser, dvs. at man får flere og større hjerneceller. I dag ved man, at en større hjerne trives bedre. Du vil få en større og mere kompakt hjerne, som har mere aktivitet de rette steder samtidigt med, at aktivitet i det limbiske system sænkes, -den hel rette ændring både strukturelt og funktionelt for øget trivsel.

Efter blot 8 ugers træning, har man opnået næsten den maksimale effekt, hvis man sammenligner med mennesker, der har trænet i 20-40 år. Det vil sige, at man opnår resultaterne forholdsvist hurtigt. Og det er IKKE kun ’måske’. Hvis du træner neuralt efter mine anvisninger, så sker ændringerne med sikkerhed.

Workshoppen udbydes normalt som et 8 ugers forløb, hvilket kræver mere af deltagerne tidsmæssigt og økonomisk. Jeg har udviklet en intensiv workshop med tilhørende lydoptagelser, der er vandtætte ift. mulige faldgrupper, således at deltagerne gør det korrekt fra dag ét og begynder hurtigere at indhøste effekt.

Undervisningsform

Klassisk undervisning samt praktisk træning i øvelserne. Deltagerne får skriftligt undervisningsmaterielle og to lydoptagelser sendt pr. mail til korrekt træning. Undervisningen vil være på dansk denne gang.

Underviser

Cand.psyk.aut. Otilia Henriksen med 21 års egen neuraltræningspraksis

Deltagerne og forudsætninger

Der kræves ingen forudsætning for deltagelse. Der er max. 5-6 deltagere pr. workshop for at sikre, at der er den rette stemning og tid til alles spørgsmål. Normalt bliver det max 4 deltagere. Deltagerne har oftest forskellige forebyggende og/eller afhjælpende formål med at deltage i kurset, og det er der tid nok til. Oftest drager alle deltagere nytte af svarene på spørgsmålene.

Pris og sted

  • DKK 3000 i gruppe ELLER DKK 3525 hvis man ønsker workshoppen individuelt
  • Denne gang bliver det i Dragør Badehotellet, Drogdensvej 43, 2791 Dragør

Dato og tidspunkt

Kan koordineres med gruppedeltagerne.

Næste gang bliver det den 8. september kl. 13.00. Der er stadig plads.

Tilmelding og betaling

Tilmeldinger modtages via mail på otiliahenriksen@protonmail.com eller på 50656232 med angivelse af fulde navn og telefonnummer.

Betalingen modtages kontant eller på mobilpay på 767272 dagen før kl. 12.00. Efter aftale er det også muligt på reg. nr. 5501, kontonr. 68888 74257, – gerne en uge forinden. Angiv venligst navn og kursuskode 9-2020 ved din betaling.